کابل RG 59

مشخصات فنی :

انواع :
1 . مغز مس , شیلد سی سی ام
2 . تمام مس
جنس روکش : PVC مشکی رنگ
متراژ قرقره : 305 متر