کابل RG 59 ترکیبی

مشخصات فنی :

انواع :
1 . مغز مس , شیلد و برق سی سی ام
2 . مغز و برق مس , شیلد سی سی ام
3 . تمام مس
جنس روکش : PVC مشکی رنگ
متراژ قرقره : 305 متر