کابل آیفونی

مشخصات فنی :

سطح مقطع : 0.5 و 0.4 میلیمتر
تعداد زوج ها : 1 , 2 , 4 و 6 زوج
جنس مفتول : CCAM
جنس روکش : Pvc

مشخصات تکمیلی :

موارد مصرف کابل های آیفونی وحدت الکتریک را میتوان برای استفاده در سیم کشی های تلفن و کارهای مخابراتی نام برد