قرقره سیم سیار

قرقره های سیم سیار  :

در سه مدل :

  1. چهار پریز کوچک با ظرفیت 30 متر سیم 2/5*2
  2. چهار پریز متوسط با ظرفیت 50 متر سیم 2/5*2
  3. چهار پریز چرخدار با ظرفیت 50 متر سیم 2/5*2

 

توضیحات تکمیلی : 

دارای مغری سرامیک