سیم جنگی مهاردار

مشخصات فنی :

جنس مفتول : CCAM و مس
جنس روکش : پلی اتیلن

مشخصات تکمیلی :
از موارد مصزف سیم های جنگی وحدت الکتریک به دلیل دارا بودن یک سیم مهاری میتوان در سیم کشی های هوایی تلفن استفاده کرد و و از سیم مهاری آن برای مهار کردن وزن سیم در طول های آزاد بهره جست .