سیم تلفنی دولا

مشخصات فنی :

سطح مقطع : 0.6 میلیمتر
جنس مفتول : CCAM
جنس روکش : Pvc

مشخصات تکمیلی :

سیم تلفنی دولا و یا سیم انفجار وحدت الکتریک برای مصارف مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد.